IT-udvikling i stamcelleforskning

Stamcelleforskning kræver solide IT-systemer, idet at der er tale om en meget langsigtet planlægning i forhold til opbevaring i forhold til brugen af stamceller. De store potentialer i stamcelleforskning kræver at der er styr på alle aspekter, hvilket kræver patientsikkerhed og systemer til at håndtere dette på en ordentlig måde. Eksempelvis har udviklere fra Teamcubate leveret systemer, der passerer særlig stænge sikkerhedskrav inden for denne særlige niche af IT-udvikling.

Brugerundersøgelsers resultater

For at forstå behovet har vi foretaget undersøgelser af den brede befolknings bekymringer i forhold til stamceller. Brugerundersøgelser fra Metroopinion har vist, at der er en skepsis i befolkningen i forhold til, hvorvidt teknologien omkring stamceller kommer til at udmønte sig i brugbare resultater, hvor livstruende sygdomme kan helbredes. Dette understøttes endvidere af en undersøgelse med brugere fra panelet Digiopinion, hvor det også fremgår, at der er et stort marked i befolkningen vil bruge penge på at give nyfødte børn muligheden for at kunne bruge stamceller til potentielt at helbrede sygdomme, når teknologien er på plads til at bruge stamcellers potentiale fuldt ud.

Videnbaseret

Her på Stamcellenyt tager vi debatten omkring teknologi, undersøgelser og stamceller seriøst. Vores sigte er at informere så godt som mulig omkring de forskellige muligheder, baseret på tilgængelig viden.